Marketing odpowiedzialny społecznie – przyszłość marketingu?

Świat społeczny nieustannie się zmienia. Wraz ze zmianami światopoglądowymi następującymi w społeczeństwie, firmy zmuszone są dostosowywać do nich swoją strategię. Gospodarka nastawiona na zysk jest zastępowana gospodarką opartą na wartościach, która potrzebuje innych wytycznych i narzędzi koordynacji niż tradycyjny biznes. To powoduje powstanie potrzeby na tworzenie takich inicjatyw jak koncepcja marketingu społecznie odpowiedzialnego. Ta forma reklamy staje się coraz ważniejszą i bardziej dochodową strategią marketingową dla firm.

W ostatnich latach świadomość konsumencka gwałtownie wzrosła. Ludzie dbają o to, by kupowane przez nich produkty były produkowane i sprzedawane w sposób etyczny. Wprowadzenie marketingu odpowiedzialnego społecznie w działalności przedsiębiorstw przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku oraz zwiększa lojalność wobec marki, osiąganie celów strategicznych i taktycznych przedsiębiorstwa oraz zapewnia przewagę konkurencyjną. Jest to stosunkowo nowa forma marketingu, ale dynamicznie się rozwija i jednocześnie doskonale wpisuje się w dominujące nurty zarządzania przedsiębiorstwem.

Koncepcja odpowiedzialności społecznej zakłada, że ​​firmy powinny równoważyć swoje operacje zarobkowe z działaniami, które przynoszą korzyści społeczeństwu, czy to w skali lokalnej, krajowej, czy globalnej. Dziś firmy są zmuszone włączać działania społeczne do swoich strategii marketingowych. Znajduje to odzwierciedlenie w udziale biznesu w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych zgodnie z jego programem biznesowym.

Marketing społecznie odpowiedzialny to praktyka, którą firmy stosują, aby rozpoznać większy społeczny i środowiskowy wpływ ich produktów i usług na interesariuszy. Wykorzystuje teorie, narzędzia i metody marketingu komercyjnego (takie jak reklama, promocja sprzedaży, PR, marketing bezpośredni) do rozwiązywania problemów społecznych. Oznacza to, że przekaz generowany przez ten typ marketingu pokazuje konsumentom, że firma bierze odpowiedzialność za swoje działania i dąży do ograniczenia negatywnych konsekwencji swoich działań.

Ludzie stają się coraz bardziej sceptyczni wobec tradycyjnego przekazu medialnego i nie wierzą już w takim stopniu reklamom. Z pewnością najskuteczniejsze wydają się strategie, w których firma znajduje sposób na bezpośrednie powiązanie swojego podstawowego produktu z społecznie odpowiedzialnym przedsięwzięciem. Trudno bowiem wmawiać klientom, że np. usługi paliwowe odgrywają istotną rolę w walce ze zmianami klimatu.

Marketing odpowiedzialny społecznie jest bardzo powszechny w wielu miejscach, takich jak agencje rządowe, prywatne organizacje non-profit, firmy, a nawet rządy. Jest to bez wątpienia innowacyjna forma marketingu, która odpowiada na wyzwania współczesności. Mówi się, że właśnie tak będzie wyglądać przyszłość marketingu. Oznacza to odejście od wulgarnej komercjalizacji i dążenia do zysku za wszelką cenę.

Skończyła się era bezkarności korporacji. Firmy muszą liczyć się z tym, jaki wpływ na społeczeństwo mają ich działania. Utrzymanie odpowiedzialności społecznej w firmie zapewnia ochronę integralności społeczeństwa i środowiska. W dzisiejszym świecie wartości te są ważne dla wielu ludzi i nic dziwnego, że firmy podejmują działania mające na celu sprostanie tym oczekiwaniom.

1 thought on “Marketing odpowiedzialny społecznie – przyszłość marketingu?

  1. To już się dzieje. Klienci są coraz bardziej świadomi otaczającego ich świat a marketing musi się do tego opasowac.

Comments are closed.